Tym razem to właśnie główne tematy Tygodnika. Dramatyczne – z Bliskiego Wschodu. I rynki falujące SDX i FQX do partnera na Blockchain opartych na krótkoterminowych instrumentach dłużnych w rytm wahań rentowności amerykańskich obligacji… To główne tematy tego wydania naszego Tygodnika.

  1. Z uwagi na fakt, że lista osób zgłoszonych do PPK stanowi załącznik do Umowy o prowadzenie PPK (art. 14 Ustawy PPK), Umowa o prowadzenie PPK musi zostać wygenerowana przez Podmiot zatrudniający.
  2. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu dostępnym na
  3. Eksperci Pekao TFI komentują i prognozują sytuację na rynkach w najnowszym wydaniu „Perspektyw rynkowych”. Zapraszamy do lektury.
  4. „Przecena funduszy dłużnych krótkoterminowych – czynniki wpływające na wynik”.
  5. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Pekao Focus pt.

Fundusze dłużne krótkoterminowe 20.07.2022 r.

Czy Skoda lub Toyota mogą być lepsze od Bentleya? I co wspólnego ma inwestowanie w obligacje na rynkach zagranicznych z wyborem samochodu? O tym –  specjalnie dla Tygodnika – opowiada Tomasz Pawluć, Zarządzający Portfelem w Departamencie Zarządzania Aktywami Pekao TFI.

Pekao Tygodnik 30.11.2021 r.

Twój rachunek PPK nadal będzie prowadzony i będą na niego wpływały kolejne wpłaty dokonywane przez Twojego Pracodawcę. Po przekroczeniu 60 roku życia, możesz zakończyć oszczędzanie w PPK i wypłacić środki z programu. W przypadku jednorazowej wypłaty ponad 25% zgromadzonych środków w PPK bądź gdy okres wypłat ratalnych będzie krótszy niż 120 miesięcy, zapłacisz 19% podatek od dochodów kapitałowych. Ile dopłaci mój pracodawca i państwo? Czy zostanę automatycznie włączona/włączony do programu i jak będą inwestowane moje pieniądze? Kiedy mogę skorzystać z oszczędności?

Focus 21.10.2022

Zapraszamy na najnowszy odcinek podcastu Tygodnik, w którym komentujemy widmo wojny na Ukrainie, niedźwiedzie pozycjonowanie inwestorów obligacyjnych (i związane z tym szanse) oraz zapowiadamy zmiany w ofercie. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem rynkowym z serii Pekao Focus ,,Wojna na Ukrainie”. „Stopy procentowe o 100 punktów bazowych w górę”. W aktualnym Tygodniku komentujemy m.in. Ryzyko spirali płacowej w Polsce, wpływ na politykę pieniężną zapowiadanej tarczy dla kredytobiorców oraz gwałtowne osłabienie azjatyckich walut.

Pekao PPK 2045

Zapraszamy na najnowszy Tygodnik, w którym porównujemy relatywną sytuację Europy na tle USA, omawiamy siłę dolara i słabość złotego oraz odnosimy się do najnowszej projekcji inflacji NBP. Zapraszamy na najnowszy odcinek Tygodnika, w którym rozmawiamy o arabskiej szkole fuzji i przejęć, ulotnej odporności technologicznych gigantów, nadchodzących wyborach w USA oraz (niespodzianka!) o inflacji. Zapraszamy do najnowszego Pekao Forex Broker MasterForex. Przegląd Tygodnika, a w nim o wystąpieniu szefa FED, niespodziewanym bankructwie Sillicon Valley Banku, rentownościach amerykańskich obligacji rządowych oraz projekcji NBP dot. Zapraszamy do najnowszego Pekao Tygodnika, a w nim o sztucznej inteligencji, danych o inflacji z Polski, strefy euro i USA oraz o nagrodzie dla najlepszego TFI za 2022 rok. „Przykładowe subfundusze Pekao TFI”. „Inflacja – stopy – obligacje – fundusze.

Pekao Tygodnik 02.11.2022 r.

Zapraszamy na najnowszy Tygodnik, w którym mówimy m.in. O najnowszych odczytach inflacji, kruchości brytyjskich funduszy emerytalnych oraz wyjątkowo szybkiej i luksusowej ofercie publicznej. Zapraszamy do najnowszego Pekao Tygodnika, a w nim o decyzji Europejskiego Banku Centralnego, oczekiwaniach dotyczących marcowego posiedzenia Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) oraz informacje nt.

Pekao Tygodnik 06.12.2022 r.

A niedawno otrzymane nagrody – za rok 2023, w naszym studio komentuje Łukasz Kędzior, Prezes Pekao TFI. Aktualny standard wymiany danych o PPK pomiędzy Pracodawcą a Pekao TFI znajduje się pod linkiem. Udostępniona przez nas aplikacja dla Pracodawcy (Serwis e-PPK) umożliwia wymianę plikową danych i obsługuje pliki w formatach generowanych przez najpopularniejsze na rynku systemy kadrowo-płacowe. Istotne znaczenie ma tu dzień wypłaty wynagrodzeń przyjęty w Państwa podmiocie.

Pracodawca zyskuje możliwość kreowania swojego pozytywnego wizerunku na rynku pracy, co powinno przełożyć się na większą lojalność zatrudnionych osób, ograniczenie ich rotacji oraz łatwiejsze pozyskiwanie wartościowych Pracowników. Pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacje związane z utworzonymi PPK. Musi również prowadzić odpowiednią dokumentację związaną z obliczaniem i odprowadzaniem wpłat. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na wypłatę środków w mniej niż 120 ratach, będziesz musiał zapłacić podatek od dochodów kapitałowych. Pomimo tego, że decydujesz się na zwrot środków, możesz później kontynuować oszczędzanie w PPK.

Czy początek 2022 roku przyniesie wg nas dalsze podwyżki stóp procentowych? Zapraszamy do kolejnego wydania Pekao Focus pt. „Grudniowa podwyżka stóp procentowych”. Czy proces wzrostu cen może mieć długotrwały charakter i jakie czynniki mogą go wspierać? Czy decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o kolejnej, czwartej już podwyżce stóp procentowych miała wpływ na ceny papierów skarbowych? Prezentujemy komentarz rynkowy z serii Pekao Focus pt.

Zachęcamy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem serwisu e-PPK, nie czekając na powyższe wezwanie. Do programu są włączane osoby zatrudnione, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracownicy w wieku lat są włączani automatycznie, CommSec Broker Recenzja zaś osoby starsze (do 70 r.ż.) są zapisywane wyłącznie na swój wniosek. Wpłaty do PPK pochodzą nie tylko od pracownika, ale również od pracodawcy i państwa. Zgromadzone środki są prywatną własnością pracownika i podlegają dziedziczeniu.